ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ ม.ก. ลงวันที่ 07/07/2559 ดูแล้ว 3859 ครั้งการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่น กลุ่ม 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล คอนเวนชั่นเซนเตอร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2559