ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก.
รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
เวลาออกอากาศ
จันทร์-ศุกร์
มก.บางเขน
แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ
มก.เชียงใหม่
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.ขอนแก่น
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.สงขลา
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
  05:00 น.
ก่อนอรุณรุ่ง
โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์
มก. พบประชาชน
เกษตรลูกทุ่งไทย
ราคายาง/ข่าวพยากรณ์
โดย อารีน่า
  05:30 น.
ตอบปัญหาการเกษตร
โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์
มก. พบประชาชน
เกษตรลูกทุ่งไทย

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า *

06:00 ข่าว 06:05 น.
ตลาดนัดเกษตร
มก. พบประชาชน
ศรีกรุงบ้านไร่ - นาเรา
โดย อรพินท์ รุมาคม
VOA (เสียงจากอเมริกา)
มหาวิทยาลัย
  06:30 น.
ไทยเซ็นทรัลเคมี รักเกษตรกร
โดย ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่
(จ., อ., ศ.)
ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้ (พ.,พฤ)
ข่าวท้องถิ่น*
รับตะวัน *
  07:00 น.
เรื่องเล่ายามเช้า
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  07:20 น.
เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  07:30 น.
ทิดบ้วนชวนคุย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
08:00 .
เคารพธงชาติ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  08:05 น.
พอเพียงเพื่อเพียงพอ
กับ ม.ก.ยามเช้า
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
09:00 ข่าว 09:05 น.
เปิดบ้านการเกษตร
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  09:30 น.
คุยกัน 9 โมง
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
10:00 ข่าว 10:05 น.
ธกส.เพื่อนเกษตรกร
โดย ธกส.
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  10:30 น.

นิยมไทย

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  10:45 น.

เกร็ดน่ารู้ (สวก.)
นโยบาย 10+6 (กทม.)
สารคดีพระราชดำรัส พระราชดำริ

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
11:00 ข่าว 11:05 น.
เส้นทางเกษตร
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  11:30 น.

เกษตรอาสา

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
12:00 ข่าว 12:05 น.
นิยมไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  12:25 น.
เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  12:30 น.
ช่วยคิดช่วยทำ
โดย ถวิล สุวรรณมณี
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
13:00 ข่าว 13:05 น.

ห้องสนทนา มก.

ห้องสนทนา มก.
(จ.,พ.,ศ.)
มก.พบประชาชน
โดย มก.เชียงใหม่
(อ.,พฤ.)

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
14:00 ข่าว 14:05 น.
ภูมิไทยปัญญาถิ่น
โดย อริยสา ชวาลพาณิช
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
15:00 ข่าว 15:05 น.
รอบรู้ทั่วทิศกับ ม.ก.
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
16:00 ข่าว 16:05 น.
เพลงและข่าวบริการ
เปิดโลกวิทย์กับ สวทช.ภาคเหนือ (จ.)
รู้ทันป้องกันโรคกับ สคร.10 (อ.,ศ.)
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่ (พ.)
เกษตรปลอดภัยใส่ใจฯ (พฤ.)
ละครวิทยุ คณะเกศทิพย์
เกษตรปริทัศน์ (ม.ก.ขอนแก่น)

ม.ก.-มทร.ศรีวิชัย (จ.)
รับสัญญาณ (อ.-ศ.)

17:00 ข่าว 17:05 น.
ร่วมแรงร่วมใจ
โดย ไพศาล แก้ววิเศษ และกมลวรรณ สิงหชาติ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
18:00  

เคารพธงชาติ

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  18:05 น.

เปิดโลกสื่อสาร
โดย ทวีศักดิ์ ตุ้ยเต็มวงศ์

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:00 น.
ข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:30 น.
ตอบปัญหาการเกษตร
โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์
ข่าวภูมิภาค
โดย นิวัติ มังตา
สารพันการเกษตร
คณะเกษตร ม.ขอนแก่น
ใต้สันติสุข
ม.ก. สงขลา
  20:00 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  20:30 น.
ราตรีเกษตร
โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์
เกษตรพัฒนา
โดย อ.สุนันท์ ละอองศรี
กีฬาปริทัศน์
ม.ก.ขอนแก่น
คืนนี้ที่ ม.ก.
มก.สงขลา
21:00 ข่าว 21:05 น.
ครอบครัวคุยกัน
(รับสัญญาณ FM.100.5 MHz.)
(รับสัญญาณ FM 100.5 MHz.)
(รับสัญญาณ FM 100.5 MHz.)
  22:00 น.
ครอบครัวคุยกัน
(รับสัญญาณ FM.100.5 MHz.)
(รับสัญญาณ FM 100.5 MHz.)
(รับสัญญาณ FM 100.5 MHz.)
  24:00 น.
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี

* เวลาว่าง

เวลาออกอากาศ
เสาร์
มก.บางเขน
แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ
มก.เชียงใหม่
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.ขอนแก่น
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.สงขลา
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
  05:00 น.
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าคนเมือง
โดย อรพินท์ พันธ์ไพโรจน์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  05:30 น.
วัดที่ใจ
ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าคนเมือง
โดย อรพินท์ พันธ์ไพโรจน์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
06:00 ข่าว 06:05 น.
จักรวาลการเกษตร
โดย อ.นวลศรี โชตินันท์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  06:30 น.
สายธารธรรม
ธรรมานุสติ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
รับตะวัน
  07:00 น.
เรื่องเล่ายามเช้า
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  07:30 น.
เพื่อนเกษตรกรเล่าขาน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
08:00  
เคารพธงชาติ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
08:00 ข่าว 08:05 น.
ครอบครัวแข็งแรง
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  08:56 น.
เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
09:00 ข่าว 09:05 น.
สาวิกา
โดย แม่ชีศันสนีย์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
10:00 ข่าว 10:05 น.
ท่องไทยทั่วทิศ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
11:00 ข่าว 11:05 น.
เดอะไซเคิลออนแอร์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
12:00 ข่าว 12:05 น.
กฎหมายชาวบ้าน
คุยเฟื่องเรื่องเกษตรกับคุณสมาน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  12:30 น.
คุยฝรั่งฟังสนุก*
โดย คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
ม.นาลันทาแห่งประเทศไทย
นานาสาระ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
เพื่อเกษตรกรชาวใต้
คณะทรัพย์ฯ มอ.
13:00 ข่าว 13:05 น.
บ้านเลขที่ 50
โดย นิสิตเกษตรกลุ่มกาเหว่า
อยู่ดีมีสุข ช่วง 1
(รับสัญญาณดาวเทียม)
สบายๆ สไตล์ ม.ก.
  13:30 น.
วิถีธรรมชาติเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดย สุจิณณา กรรณสูต
อยู่ดีมีสุข ช่วง 1
(รับสัญญาณดาวเทียม)
เพื่อเกษตรกรชาวใต้
14:00 ข่าว 14:05 น.
โอมเพี้ยง...ทุกข์หาย เพลินใจวัยรุ่น
โดย พิมพ์พรรณ หาญตนสิริสกุล
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  14:30 น.
ยิ้มแย้มแก้มใส
โดย พรพรรณ ชัยนาม
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่
(รับสัญญาณดาวเทียม)
15:00 ข่าว 15:05 น.
มุมเศรษฐกิจ
โดย กลุ่มดินสอ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
16:00 ข่าว 16:05 น.
วิปัสนา พาสุข
อยู่ดีมีสุข ช่วง 2
พาท่านท่องเที่ยวถิ่นไทย
ข่าวท้องถิ่น พักกับเพลง*
17:00 ข่าว 17:05 น.
สุขภาพกับเสียงเพลง
เกษตรปลอดภัย สุขภาพปลอดโรค
โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่
เกษตรอินทรีพลิกฟื้นวิถีไทย
กับ กรมพัฒนาที่ดิน
เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
  17:30 น.
สุขภาพกับเสียงเพลง
เกษตรปลอดภัย สุขภาพปลอดโรค
โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่
ข่าวท้องถิ่น
ปักษ์ใต้บ้านเรา
18:00 ข่าว 18:05 น.
เกษตรต่างเมือง
มก.สร้างจิตสำนึกเกษตรกรไทย
ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  18:20 น.
ฟังไว้ได้ประโยชน์
โดย สภาข้าราชการ มก.
มก.สร้างจิตสำนึกเกษตรกรไทย
ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  18:35น.
จากแฟ้มงานวิจัย มก.
โดย สถาบันวิจัย มก.
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:00 น.
ข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:30 น.
ข่าวอ้อยและน้ำตาล
โดย อ.เกษม สุขสถาน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
ใต้สันติสุข
  20:00 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  20:30 น.
เกษตรน่ารู้.
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
21:00 ข่าว 21:05 น.
ร่มธรรม ร่มอาราม
โดย วัดมหาพฤฒาราม
เพลงเพื่อคุณ
โดย มก.เชียงใหม่
ข่าวท้องถิ่น*
พระจันทร์ยิ้ม *
  22:00 น.
ETO จักรยานเพื่อสุขภาพ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  24:00 น.
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
* เวลาว่าง
เวลาออกอากาศ
อาทิตย์
มก.บางเขน
แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ
มก.เชียงใหม่
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.ขอนแก่น
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.สงขลา
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
  05:00 น.
สิ่งละอันพันละน้อย
โดย ดารณี วิภาตะภูติ

ร้อยแปดปันเก้า จาวเกษตร
โดย อรพินท์ พันธ์ไพโรจน์

(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
06:00 ข่าว 06:05 น.
ศาสตร์และศิลป์ แห่งที่อยู่อาศัย
โดย อ.สราวุธ วรรณนรันทร์
ปู่สอนหลาน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
เช้านี้ที่ มก.*
  06:30 น.
ศาสตร์และศิลป์ แห่งที่อยู่อาศัย
โดย อ.สราวุธ วรรณนรันทร์ ์
วท.และเทคโนโลยีเพื่อชนบท (ทางอากาศ) แห่งประเทสไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
เช้านี้ที่ มก.*
  07:00 น.
เรื่องเล่ายามเช้า
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  07:30 น.
สารพันทันเหตุการณ์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  07:56 น.
เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
08:00  
เคารพธงชาติ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  08:05 น.
ครอบครัวแข็งแรง
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  08:56 น.
เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
09:00 ข่าว 09:05 น.
สาวิกา
โดย แม่ชีศันสนีย์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
10:00 ข่าว 10:05 น.
วิสัยธรรมปริทัศน์
โดย สมเดช มัสแหละ
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
11:00 ข่าว 11:05 น.
วิสัยธรรมปริทัศน์
โดย สมเดช มัสแหละ
โลกสีเขียว
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  11:56 น.
เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
12:00 ข่าว 12:05 น.
อาทิตย์สาระพัน
สำนักโพธยาลัยมหาวิชชาลัย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  12:30 น.
อาทิตย์สาระพัน
บทความการเกษตร
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
13:00 ข่าว 13:05 น.
สมาคมศิษย์เก่า มก.
โดย ถวิล สุวรรณมณี
สมาคมศิษย์เก่า มก.
โดย อ.สุนันท์
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  13:30 น.
สุขภาพจิตดีที่ ม.ก.
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
14:00 ข่าว 14:05 น.
ครุสัมพันธ์
(สมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย)
ม.ก. พบประชาชน
(แม่โจ้สัมพันธ์)
เพลงดังในอดีต*
โดย ทรงยศ จันทรดี
(รับสัญญาณดาวเทียม)
15:00 ข่าว 15:05 น.
ครุสัมพันธ์
(สมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย)
คลินิคลำไย
บอกเล่าเก้าสิบกับ มก.ขอนแก่น*
(รับสัญญาณดาวเทียม)
16:00 ข่าว 16:05 น.
ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมทางอากาศ
คลีนิคลำไย
นานาสาระการเกษตร
ตัวโน๊ต หลากสี
17:00 ข่าว 17:05 น.
ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมทางอากาศ
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่
เกษตรอินทรีย์พลิกฟี้นวิถีไทยกับ พัฒนาที่ดิน
ข่าวท้องถิ่น
  17:30 น.
ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมทางอากาศ
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่
ข่าวท้องถิ่น
ข่าวท้องถิ่น
  17:56 น.
เพลินภาษาในอาเซียน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
18:00 ข่าว 18:05 น.
ด้วยรัก
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:00 น.
ข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  19:30 น.
ข่าวอ้อยและน้ำตาล
โดย อ.เกษม สุขสถาน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
ใต้สันติสุข
โดย ม.ก. สงขลา
  20:00 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  20:30 น.
เพื่อนเกษตรกร
ปัจจัยสี่
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
21:00 ข่าว 21:05 น.
ปทุมธรรมนำชีวิต
เพลงเพื่อคุณ
โดย มก.เชียงใหม่
ข่าวท้องถิ่น*
พระจันทร์ยิ้ม *
โดย วัชรีย์
  22:00 น.
ทันโลกเกษตร
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  22:30 น.
สุขภาพจิตดีที่ ม.ก.
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  23:00 น.
เพื่อนยามดึก*
โดย ชาย นิรนาม
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
  24:00 น.
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
*ปิดสถานี
* เวลาว่าง

หากท่านต้องการรายละเอียด โปรด mail ได้ที่ eatkts@ku.ac.th
560926 (width 165)